| by admin | No comments

Blackjack Strategi For Hit eller Stand

Online blackjack er et ferdighetsbasert spill, og du må ta de riktige beslutningene for å oppnå gjennomsnittlig avkastning på over 99%. En rekke trekk er tilgjengelig i blackjack som dobbel, splitt, overgivelse og forsikring. Men du vil velge mellom treff og stå mesteparten av tiden. Så du må vite når du skal slå og når du skal stå. Denne artikkelen skisserer den grunnleggende strategien for hit- eller ståbeslutningen i online blackjack.

Som sådan har hver online blackjack en annen optimal strategi. Dette genereres gjennom datasimulering. Den grunnleggende hit- eller stativstrategien beskrevet her vil imidlertid være den samme som den optimale individuelle strategien i nesten alle tilfeller. Det vil levere resultater som er svært nær det optimale og er perfekt for nye spillere.

Før du beskriver den grunnleggende strategien, må et viktig aspekt forklares. Nye online blackjack spillere må tydelig forstå forskjellen mellom myke og harde hender. En hard hånd har heller ingen ess eller esset må verdien av 1. Hvis eset er verdt 11, vil hånden buste. En hånd bestående av 7, 8 og A er en hard hånd. I en myk hånd kan eset verdien av 11. Fordelen med en myk total er at eset kan ta verdien 1 hvis det senere kreves. En hånd bestående av 3, 4 og A er en myk hånd.

Når forhandleren står på myk 17, vil du alltid slå på hardt 11 eller mindre. Du vil ikke byste ved å ta et nytt kort, så du må gå for det. Du står alltid på hardt 17 eller mer. Teoretisk kan du kanskje forbedre håndverdien din ved å trykke, men sannsynligheten er at du vil buste. Sjansen er ikke verdt å ta. De gjenværende alternativene avhenger av forhandlerens oppadgående kort. Stå på hardt 12 mot en forhandler 4 til 6, ellers slått. Stå hardt 13 til 16 mot en forhandler 2 til 6, ellers slått. Hvis du har en myk hånd, gjelder følgende strategi. Slå alltid på myk 17 eller mindre. Hvis du bryter, kan situasjonen hentes ved å verdsette A som 1. Stå på myk 18 bortsett fra en forhandler 9, 10 eller A. Stå alltid på myke 19 eller mer. Disse hendene er kraftige, og det er ikke verdt å prøve å forbedre dem.

Leave a Reply